co to jest psychoterapia?

PSYCHOTERAPIA jest procesem pracy nad sobą pod kierunkiem uprawnionego profesjonalisty - psychoterapeuty. Proces ten ma za zadanie pomóc ludziom w zrozumieniu, kim są i dlaczego funkcjonują w określony sposób. Prawdziwe zrozumienie jest czymś więcej niż jedynie wiedzą na temat swego pochodzenia i historii oraz głównych źródeł motywacji. Prawdziwe zrozumienie zakłada głęboką świadomość będącą związkiem pomiędzy określonymi wydarzeniami z życia jednostki oraz siłami, które popychają nas do określonych zachowań i relacji w teraźniejszości. Związek ten powstaje dzięki nawiązaniu kontaktu z terapeutą.

Na konsultacje psychologiczne mogą zgłaszać się ludzie z różnymi problemami: ludzie przeżywający trudną sytuację życiową z powodu nadmiaru stresu związanego z trudną sytuacją rodzinną bądź zawodową, z powodu przeżywanego smutku, złości, czy ludzie będący w depresji, którzy cierpią z powodu braku satysfakcji życiowej. Po konsultacji wyznaczam najbardziej optymalny system pracy terapeutycznej, w którym można uczestniczyć w moim gabinecie w Olsztynie, bądź też kieruje do innej, specjalistycznej placówki.

Psychoterapia jest procesem zmiany dotychczasowych nawyków, procesem, dzięki któremu jesteśmy w stanie dotrzeć do bezpośrednich źródeł naszego cierpienia, którego korzenie tkwią często w doświadczeniach z dzieciństwa. Psychoterapia to także proces przekraczania własnych ograniczeń oraz poznanie mocnych stron naszej osobowości. Dlatego aby rozpoczęcie drogi do samopoznania było skuteczne i satysfakcjonujące, powinno odbywać się pod kierunkiem psychoterapeuty, który poza kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem uprawniającym do wykonywania zawodu, ma za sobą także własną psychoterapeutyczną pracę nad samym sobą.

Psycholog Katarzyna Pokropska oferuje m.in.: psychoterapię, leczenie depresji, terapię małżeńską.
10-511 Olsztyn, Kopernika 16/3. Kontakt telefoniczny: 604 436 777, e-mail: k.pokropska@op.pl