oferta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W zależności od problematyki psychologicznej, oferuję krótkoterminowe lub długoterminowe formy psychoterapii indywidualnej.

Psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa oferowana jest osobom, które dotychczas dość dobrze radziły sobie w życiu i które z różnych przyczyn aktualnie przeżywają konkretny problem. Formuła psychoterapii krótkoterminowej oparta jest na rozmowie między klientem a terapeutą. Jest ograniczona w czasie i skoncentrowana na rozwiązaniu bieżącego problemu. Wychodzę z założenia, że nie zawsze istnieje konieczność rozpoczynania pracy nad sobą od psychoterapii długoterminowej, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że problemy mogą zostać rozwiązane w krótszym procesie. Takie podejście skraca czas i koszty poświęcone na psychoterapię. Ta forma psychoterapii obejmuje cykl od 5 do 25 pięćdziesięciominutowych sesji psychoterapeutycznych, poprzedzonych konsultacją.

Długoterminowa indywidualna psychoterapia to forma pracy nad sobą, której ogólnym celem jest głębokie zrozumienie wpływu wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Spotkania z terapeutą odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Formuła długoterminowej psychoterapii oparta jest na rozmowie między klientem a terapeutą. Długi okres trwania psychoterapii stwarza dogodne warunki do poznania źródeł niesatysfakcjonującego funkcjonowania na wielu płaszczyznach: w aspekcie rozwojowym, w aspekcie relacji z innymi ludźmi, w aspekcie poznawczym oraz funkcjonalnym. Sesje z psychologiem trwają pięćdziesiąt minut. Psychoterapia ta jest poprzedzona dwoma lub trzema konsultacjami. Pierwsza konsultacja zawiera także pogłębiony wywiad psychologiczny.

Psychoterapia rodziny i pary oferuję w szczególności dla rodzin, które przeżywają:

  • konflikty małżeńskie,
  • konflikt z dorastającym dzieckiem,
  • kłótnie i konflikty małżeńskie,
  • śmierć członka rodziny,
  • rozwód,
  • małżeństwo w separacji,
  • zdrada i odbudowa związku,
  • choroby w rodzinie,
  • rozpoznawanie relacji międzypokoleniowych,
  • brak ustanowionych granic rodzinnych

Terapia małżeńska, a także ogólnie rozumiana pomoc rodzinie, nie polega na poszukiwaniu winnych tylko szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Uznaję, że członkowie rodziny robią wszystko, by ona dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc rozumiem jako dowód jej siły i ważności wewnętrznych związków. Terapię rodzinną rozpoczynam od konsultacji i wspólnego ustalenia zakresu i zasad współpracy. Zwykle są to 1,5 godzinne sesje co 2-4 tygodnie.

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Będą one zatem widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w grupie nie tylko przeżywane, ale również poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji.

Zatem grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Psycholog Katarzyna Pokropska oferuje m.in.: psychoterapię, leczenie depresji, terapię małżeńską.
10-511 Olsztyn, Kopernika 16/3. Kontakt telefoniczny: 604 436 777, e-mail: k.pokropska@op.pl